YENİ DOĞAN VE SARILIK

Sarılık; yenidoğan bebeklerde ‘bilirubin’ olarak adlandırılan maddenin seviyesinin cilt ve gözün beyaz kısmında sararmaya sebep olacak biçimde artması ile olur. Gözle görülebilir bir sarı rengin ortaya çıkması için bilirubin düzeylerinin 5 mg/dl veya üstüne çıkması gerekir.

Hangi bebeklerde sarılık daha fazla oranda görülür?

  • Bebek düşük doğum ağırlıklı ve prematüre doğmuş ise,
  • Anne yaşı ileriyse,
  • Annede gebelik esnasında diabet öyküsü varsa,
  • Bebek doğduktan sonra kordon geç klemplenmiş ise… Bu durumda bebeğe anneden göbek bağı ile daha çok kan geçer ve sarılığa yol açabilir.
  • Forseps ve vakum uygulaması, doğum sırasında yapılmak zorunda kalındıysa,
  • Bebek yeterli kalori alamazsa… Bundan ötürü yenidoğan bebeğin hemen annesini emerek beslenmesi bilirubin düzeyinde aşırı artışı önler.
  • Anne 0 kan gurubu iken bebek A, B veya AB kan grubu doğduysa,
  • Anne Rh negatif kan grubuyken, bebek kan grubu Rh pozitif ise…

    Yeni doğan sarılıkları önemlidir. Bebekte bilirubin düzeyi dikkatle takip edilmelidir.  Sınır eşik sarılık değeri aşıldığı zaman bebek fototerapiye alınmalıdır. Fototerapi için eşik değer her bebek için farklıdır. Bebeğin ağırlığı, gebelik süresi – bebeğin prematüre olup olmaması, bebeğim doğumdan sonraki kaçıncı saatte olduğu, anne ile arasında kan grubu uyuşmazlığı veya enfeksiyon gibi başka risk faktörlerinin varlığı ve yokluğu; fototerapi alacak bebeklerde bilimsel yayınlarda belirlenmiş algoritmalara göre sarılık eşik değerini saptar.

     Yeni doğan bebeklerde sarılık tedavisinde geç kalındığı durumlarda, ‘bilirubin’ maddesi beyinde ‘bazal ganglion’ lar olarak adlandırılan bölgelere oturarak  ‘kernikterus’ denilen kalıcı zeka özrünün görüldüğü tabloya yol açar.

    Fototerapi tedavisinin yeterli gelmeyeceği veya çok yüksek bilirubin düzeylerinin saptandığı durumlarda,  bebeklerde ‘exchange transfüzyon’ denilen kan değişim protokolleri uygulanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir